1 grudnia 2023

„Trzymaj Formę!” – zaproszenie na konferencję online

plakatMałopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zapraszają na konferencję online „Trzymaj Formę!”, której celem jest wzmocnienia edukacji zdrowotnej w szkole. Konferencja wpisuje się w działania promocyjne ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konferencja „Trzymaj Formę!” odbędzie się zdalnie 14 grudnia br. w godzinach 15.00-17.15.

Konferencja ma na celu wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Prelegenci przedstawią edukację konsumencką, cel i założenia programu oraz omówią materiały edukacyjne. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z przykładami prozdrowotnej aktywności szkół oraz efektami pracy w szkole w oparciu o poradnik i scenariusze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która umożliwi bezpośrednie wdrażanie poznanych metod do praktyki nauczycielskiej oraz przyczyni się do wzmocnienia edukacji zdrowotnej w szkole.

Program konferencji wraz z możliwością zapisów na stronie internetowej MCDN

Załączniki

Plakat Konferencji
Data: 2023-12-01, rozmiar: 1 MB
PROGRAM koferencji_14.12.2023
Data: 2023-12-01, rozmiar: 833 KB