23 marca 2018

XII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

Stowarzyszenie Dzieci Serc organizuje XII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych, którego temat brzmi: „Bohaterscy Synowie i Córy ostatniego 100-lecia naszej Ojczyzny”. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych i polega na przygotowaniu pracy pisemnej – apelu poległych – na podany temat.

Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy na przełomie ostatniego 100-lecia. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy z historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zatarciu lub zapomnieniu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Regulamin