6 listopada 2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę drukarek dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – formularz cenowy

Załącznik nr 1 do umowy