29 lipca 2020

Zapytanie ofertowe na „Usługę kompleksowej przeprowadzki archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wzór umowy