Marzec 2018

28 marca 2018

Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w Małopolsce w 2018 roku

Rokrocznie szereg instytucji przeprowadza czynności rozpoznawcze i kontrolne służące zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Efekty tych działań przesłane na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Raport z działań kontrolnych samego Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawiamy poniżej.