Marzec 2018

28 marca 2018

Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych w Małopolsce w 2018 roku

Rokrocznie szereg instytucji przeprowadza czynności rozpoznawcze i kontrolne służące zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Efekty tych działań przesłane na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Raport z działań kontrolnych samego Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawiamy poniżej.

27 marca 2018

I edycja ogólnopolskiego projektu „Podaj dobro dalej”, którego tematem jest „I Ty jesteś stworzony do rzeczy wielkich – czyli w jaki sposób wiarą i talentami możesz pomóc drugiemu człowiekowi, na przykładzie śp. Heleny Kmieć”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie organizuje I edycję ogólnopolskiego projektu „Podaj dobro dalej”, którego tematem jest „I Ty jesteś stworzony do rzeczy wielkich – czyli w jaki sposób wiarą i talentami możesz pomóc drugiemu człowiekowi, na przykładzie śp. Heleny Kmieć”, skierowany do dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne.