Marzec 12, 2018

12 marca 2018

Zapytanie ofertowe na “Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego