Marzec 12, 2018

12 marca 2018

Zapytanie ofertowe na “Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego

12 marca 2018

Wstępne oszacowanie kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty informuje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków z budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotację udzielaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 25 września.