Sierpień 7, 2018

7 sierpnia 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie” w części: X, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie” w części: X, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV

7 sierpnia 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”