Wrzesień 2018

28 września 2018

50. Olimpiada Języka Rosyjskiego

Szanowni Państwo, Małopolski Komitet Okręgowy 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego w Krakowie, organizator olimpiady dla uczniów szkół średnich województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, przekazuje (w załączniku) informacje dla nauczycieli dotyczące zawodów I stopnia olimpiady. Do pobrania: Informacje – 50. Olimpiada Języka Rosyjskiego

26 września 2018

Zapytanie ofertowe na “Dostawę samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – protokół odbioru Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego

26 września 2018

Konferencja „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”

Ideą konferencji jest przedstawienie rewolucji przemysłowej i jej wpływu na rozwój kształcenia zawodowego, prezentacja historyczna instytucji państwowych i trzech szkół, które wywodzą się z placówek prowadzących kształcenie zawodowe jeszcze w czasie zaborów i po roku 1918