Wrzesień 2018

26 września 2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – protokół odbioru Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego

24 września 2018

Wydawanie klauzuli apostille i uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I. Podstawa prawna: § 25 oraz § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 939 ). Uwierzytelnienia świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz indeksów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą […]

19 września 2018

Uroczystość otwarcia nowego obiektu dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach

W Wierzchosławicach – Dwudniakach odbyła uroczystość otwarcia nowego obiektu dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Była to jednocześnie Powiatowa Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Powiecie Tarnowskim.