Listopad 2018

30 listopada 2018

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty – PO ZMIANACH

29 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji “Przeciwdziałanie przemocy – prawo i praktyka”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Przeciwdziałanie przemocy – prawo i praktyka”  zorganizowaną dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski“ Termin: Kraków  10.12.2018 r.  (poniedziałek) w godzinach od 10:00-14:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala 100 Program: 9:15 – Rejestracja uczestników 10.00 – 11.15  dr Małgorzata Turczyk  „Wczesna diagnoza dziecka krzywdzonego – […]

29 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji “Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję:  UCZEŃ Z  ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W SZKOLE  zorganizowaną dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski“ Termin: Kraków  14.12.2018 r.  (piątek) w godzinach od 10:00-14:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala 100 Program: 9:15 – Rejestracja uczestników 10:00 – 11:30  Ewa Pohorecka – psycholog „Zaburzenia zachowania – przyczyny […]

29 listopada 2018

Spotkanie na Uniwersytecie Otwartym AGH dla Młodzieży

Uniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży zaprasza na wydarzenie “Szkło materiałem przyszłości” 8 grudnia 2018 roku o godz. 10 .00 na AGH, al. Mickiewicza 30, w sali 103, łącznik A-3/A-4. W ramach spotkania: wykład prof. nadzw. dr hab. inż. Manueli Reben, prof. AGH: “Szkło nowej generacji: szkło architektoniczne, bioszkło, Gorilla” wraz z pokazami formowania szkła i dyskusją.

28 listopada 2018

Zapytanie ofertowe na “Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług