Listopad 2018

30 listopada 2018

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty – PO ZMIANACH

29 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Przeciwdziałanie przemocy – prawo i praktyka”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Przeciwdziałanie przemocy – prawo i praktyka”  zorganizowaną dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski“ Termin: Kraków  10.12.2018 r.  (poniedziałek) w godzinach od 10:00-14:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala 100 Program: 9:15 – Rejestracja uczestników 10.00 – 11.15  dr Małgorzata Turczyk  „Wczesna diagnoza dziecka krzywdzonego – […]

29 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole”

Zapraszamy na bezpłatną konferencję:  UCZEŃ Z  ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W SZKOLE  zorganizowaną dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski“ Termin: Kraków  14.12.2018 r.  (piątek) w godzinach od 10:00-14:00 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala 100 Program: 9:15 – Rejestracja uczestników 10:00 – 11:30  Ewa Pohorecka – psycholog „Zaburzenia zachowania – przyczyny […]

29 listopada 2018

Spotkanie na Uniwersytecie Otwartym AGH dla Młodzieży

Uniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży zaprasza na wydarzenie „Szkło materiałem przyszłości” 8 grudnia 2018 roku o godz. 10 .00 na AGH, al. Mickiewicza 30, w sali 103, łącznik A-3/A-4. W ramach spotkania: wykład prof. nadzw. dr hab. inż. Manueli Reben, prof. AGH: „Szkło nowej generacji: szkło architektoniczne, bioszkło, Gorilla” wraz z pokazami formowania szkła i dyskusją.

28 listopada 2018

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług

27 listopada 2018

X Ogólnopolski Konkurs Historyczno‐Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Historyczno‐Literackim „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej (klas VII i VIII szkół podstawowych, trzecich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na terenie całej Polski. Prace należy nadsyłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 […]

27 listopada 2018

Ogólnopolskie Turnieje: Cukierniczy, Piekarski, Przetwórstwa Mięsnego, Kucharski

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego i XXII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki oraz XXI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsna im. Iwony Mossakowskiej i III edycję Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Etapy centralne turniejów odbędą się w […]