Październik 2018

31 października 2018

XI Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych

28 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie odbędą się 11. Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Organizatora.

31 października 2018

VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini zaprasza do udziału w organizowanym przez siebie VIII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Festiwal objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.lotrzebinia.pl/szkola/aktualnosci/aktualnosc/viii-festiwal-piosenki-zolnierskiej-i-patriotycznej-kopia.html

30 października 2018

Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” – przedłużony termin składania zgłoszeń

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie poinformować, że odpowiadając na liczne prośby szkół, termin składania deklaracji i projektów działań do XII edycji małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia został przedłużony do 20.11.2018 roku

24 października 2018

XXX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka Bez Granic”

Polskie Towarzystwo Matematyczne zaprasza do udziału w XXX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic). Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty siódmy. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Więcej informacji o konkursie znajduje się […]