Październik 2018

31 października 2018

XI Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych

28 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie odbędą się 11. Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Organizatora.

31 października 2018

VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini zaprasza do udziału w organizowanym przez siebie VIII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Festiwal objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.lotrzebinia.pl/szkola/aktualnosci/aktualnosc/viii-festiwal-piosenki-zolnierskiej-i-patriotycznej-kopia.html

24 października 2018

XXX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka Bez Granic”

Polskie Towarzystwo Matematyczne zaprasza do udziału w XXX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic). Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty siódmy. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Więcej informacji o konkursie znajduje się […]