5 czerwca, 2019

5 czerwca 2019

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2019 roku

Kraków, dnia 5 czerwca 2019 r. WO-II.272.5.2019.MT                                                                                                               Szanowni Państwo                                                                                                             Prezydenci Miast                                                                                                             Burmistrzowie i Wójtowie Gmin                                                                                                             województwa małopolskiego   W nawiązaniu do pisma WO-II.272.5.2019.MT z dnia 23 maja 2019 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci       […]