2 grudnia, 2019

2 grudnia 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021

Praca wśród Polonii i Polaków jest nie tylko wartościowym i niezapomnianym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Jest także formą uczestnictwa w doniosłej misji Państwa Polskiego na rzecz pomocy Polakom, którzy – w wyniku splotu wydarzeń politycznych – znaleźli się poza granicami współczesnej Polski, Polakom zesłanym i deportowanym na często nieludzką ziemię tylko dlatego, że deklarowali swoją polskość i przynależność do Narodu polskiego