11 grudnia, 2019

11 grudnia 2019

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

11 grudnia 2019

Uroczyste spotkanie w dniu 6 grudnia 2019 r. – wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Małopolski  przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu 6 grudnia br. w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych województwa małopolskiego – Medali za Długoletnia Służbę przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.