7 października, 2020

7 października 2020

Komunikat do Dyrektorów związku z informacją o organizowaniu i finansowaniu szkoleń antydyskryminacyjnych przez Miasto Kraków

W związku z informacją o organizowaniu i finansowaniu szkoleń antydyskryminacyjnych przez Miasto Kraków dla dyrektorów wszystkich samorządowych przedszkoli, szkół i placówek, mam obowiązek jako Małopolski Kurator Oświaty, czyli osoba odpowiedzialna za przestrzeganie prawa oświatowego, przypomnieć Państwu Dyrektorom kilka ważnych kwestii związanych z tematyką antydyskryminacyjną.

7 października 2020

Zapytanie ofertowe na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – formularz cenowy