28 października, 2020

28 października 2020

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko kandydata do Orderu lub Krzyża Zasługi podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek, Wniosek o nadanie Orderu, Krzyża Zasługi (formularz nr 1), Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2), II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, […]

28 października 2020

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Medal za Długoletnią Służbę

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko kandydata do odznaczenia podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek, Wniosek o nadanie odznaczenia (formularz nr 1), Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2) II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik […]