Październik 2020

28 października 2020

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko kandydata do Orderu lub Krzyża Zasługi podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek, Wniosek o nadanie Orderu, Krzyża Zasługi (formularz nr 1), Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2), II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, […]

28 października 2020

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Medal za Długoletnią Służbę

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko kandydata do odznaczenia podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek, Wniosek o nadanie odznaczenia (formularz nr 1), Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2) II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik […]

27 października 2020

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli: członkowie rodziny, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby pracujące z dzieckiem.