7 września, 2021

7 września 2021

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja. # Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Konkurs gromadzi, co roku coraz liczniej, dzieci i młodzież – solistów i zespoły śpiewające dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

7 września 2021

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2021 r.

Informacja o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego – termin 15 października 2021 r.