21 września, 2021

21 września 2021

Ważne! Nowa karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.

Kraków, dnia  21 września 2021 r. WO-II.021.20.2021.AU   Szanowni Państwo, organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego          Kuratorium  Oświaty  informuje, że 24 sierpnia 2021 r. opublikowane  zostało  rozporządzenie  Ministra Edukacji i Nauki  z 22 lipca 2021 r. ( data wejścia w życie – 8 września br. ) zmieniające  rozporządzenie  Ministra  Edukacji  […]

21 września 2021

Wykaz organizatorów kształcenia kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – stan w dniu 21 września 2021 r.

Wykaz organizatorów kształcenia kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – stan w dniu 21 września 2021 r.     Załączniki Wykaz organizatorów kursów pedagogicznych_stan 21 września 2021 r. Data: 2021-09-22, rozmiar: 210 KB