czerwiec 2022

29 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku

Do pobrania: Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku

28 czerwca 2022

Przeliczanie na punkty zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – na podstawie załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r.

Załączniki Przeliczanie na punkty1) szczególnych osiągnięć, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit.a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit.a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. […]

17 czerwca 2022

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny 2022/2023

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

15 czerwca 2022

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z podziałem na lata 2023 – 2026

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozowania na lata 2023 – 2026 Tabela z podziałem na lata 2023 – 2026 (załącznik do edycji)