16 marca, 2023

16 marca 2023

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 – Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie internetowej CKE opublikowano kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023: Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. Opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie […]

16 marca 2023

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.