15 czerwca, 2023

15 czerwca 2023

Uznanie świadectwa wydanego za granicą

Świadectwa wydane za granicą mogą być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa. Małopolski Kurator Oświaty rozpatruje wnioski o uznanie świadectwa […]