26 czerwca, 2023

26 czerwca 2023

Informacja o unieważnieniu II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Kraków, dnia 26 czerwca 2023 r. WO-II.314.3.21.2023.SY INFORMACJA   O   UNIEWAŻNIENIU II otwartego konkursu ofert z dnia 1 czerwca 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w  zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego   Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z […]

26 czerwca 2023

PILNE! Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z podziałem na lata 2024 – 2027

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2023 r. znak: DSKKZ WKPiE.4212.53.2023.AP w sprawie przekazania informacji o prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, proszę o przygotowanie prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2024 – 2027 wg wzoru załączonego do niniejszego pisma.