30 czerwca, 2023

30 czerwca 2023

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Do pobrania: Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wykaz kadry wypoczynku Załącznik nr 3 – szczegółowy program wypoczynku Załącznik nr 4 – oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania Załącznik nr 6 – […]