październik 2023

16 października 2023

PILNE! Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2023

W związku z koniecznością przedłożenia Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej danych o oszczędnościach środków Funduszu Pracy i przewidywanego zapotrzebowania do końca 2023 r., proszę Państwa o przekazanie informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom – którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.