8 września, 2023

8 września 2023

XVII Konkurs „Młody Innowator” i L Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w elektroenergetyce

NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju i kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.