14 września, 2023

14 września 2023

Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii

Nabór dotyczy przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych w 2023 roku na
terenie województwa małopolskiego.  Obligatoryjną grupą odbiorców są dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego. Działania mogą być skierowane również do pozostałych mieszkańców.