4 października, 2023

4 października 2023

Nowe przepisy prawa w zakresie kwalifikacji nauczycieli

Informujemy, że w dniu 3 października 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestię kwalifikacji nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102), uchylające dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r.