22 maja, 2024

22 maja 2024

Zasady kontaktu z urzędem

Mając na uwadze wpływającą do Kuratorium Oświaty w Krakowie korespondencję, przesyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje się, że korespondencja kierowana do organu administracji publicznej winna spełniać wymagania określone w art. 63 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 […]