23 maja, 2024

23 maja 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku

Do pobrania: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego da dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku Zał. nr 1 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert Zał. nr 2 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

23 maja 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert z 3 kwietnia 2024 r., na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego.