4 grudnia 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe!

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.