10 kwietnia 2024

Konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień „Nie ryzykuję, nie biorę”

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie wraz z Departamentem Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłaszają konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień.

„Nie ryzykuję, nie biorę”https://www.youtube.com/watch?v=78AIXXNLI7g ; https://www.youtube.com/watch?v=C8K-abkcBu8

Pod takim hasłem przebiega kampania społeczna, mająca na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych nawyków w zakresie profilaktyki uzależnień.

Co należy zrobić?

Nagrywamy krótkometrażowy filmik, na wzór spotu z kampanii – zamieszczonego pod postem. Czas minimalny to 20 sekund, maksymalny – 1 minuta.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • uczniów w wieku od 11 do 18 r.ż.,
  • osoby pełnoletnie,
  • ️grupy osób – prace zbiorowe.

Pracę należy przysłać do dnia 22 kwietnia na adres: ekspertnarkotykimalopolska@babinski.pl

Regulamin konkursu wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, znajdą Państwo, na stronie Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie: https://nowa.babinski.pl/uwaga-konkurs-nie-ryzykuje-nie-biore/

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 mają 2024 r.

Zapraszamy serdecznie. Na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody.