10 listopada 2023

„Loguj się z głową” – program profilaktyczno-edukacyjny

W listopadzie 2023 r. Fundacja Poza Schematami prowadzi nieodpłatną dystrybucję egzemplarzy broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową!”. Oferta skierowana jest wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Broszury adresowane są do nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Publikacje zawierają opis programu wraz ze scenariuszami i materiałami do powielenia dla uczestników zajęć.

Więcej informacji: