21 czerwca 2021

Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Komunikaty

Materiały

 

 

Przewodniczący konkursu:

Anna Nawara
tel: 12 448-11-48
e-mail: anna.nawara@kuratorium.krakow.pl