12 kwietnia 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór sprawozdania

Załącznik nr 3 – formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji