26 września 2023

VI edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj Dobro Dalej!”

Fundacja im. Heleny Kmieć zaprasza do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj Dobro Dalej!”.

grafika projektu„Podaj dobro dalej!” skierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup pozaszkolnych w wieku klas I-VIII. Zgłoszony zespół, przez czas trwania edycji, wraz opiekunem realizuje akcje pomocowe i charytatywne, stawiając sobie za wzór działań postać śp. Heleny Kmieć. Na podstawie przesłanych materiałów i określonych kryteriów jury wybiera najlepsze projekty. Podczas wspólnego spotkania w Krakowie podczas Gali Laureatów wyłaniana jest zwycięska grupa, która w nagrodę udaje się na wolontariat zagraniczny.

Projekt ma za zadanie edukować, rozwijać i uwrażliwiać na pomoc drugiemu człowiekowi najmłodszych w duchu śp. Heleny Kmieć- tragicznie zamordowanej wolontariuszki w Boliwii, której proces beatyfikacyjny się rozpoczyna. Uczniowie realizując przedsięwzięcie mają okazję rozwinąć swoje talenty i kształtować postawy społeczne.

Fundacja im. Heleny Kmieć- współorganizator projektu – wykorzystując misyjne doświadczenie, poprzez charyzmat i postawy Heleny Kmieć, inspiruje do zaangażowania we wspieraniu innych. Edukuje, kształci i pomaga realizując programy stypendialne na świecie i projekty charytatywne w całej Polsce. Przez projekty edukacyjne, wystawy, warsztaty, świadectwa, działalność wydawniczą uczy pomagać i wychowuje do postawy wolontariatu współpracując z organizacjami wolontariackimi i misyjnymi.

W załącznikach znajduje się regulamin oraz plakat projektu.

Wszystkie aktualne informacje można przeczytać na stronie internetowej Fundacji im. Heleny Kmieć

Załączniki

2023 Regulamin PDD VI
Data: 2023-09-26, rozmiar: 429 KB
informacja VI PDD
Data: 2023-09-26, rozmiar: 645 KB
plakat VI PDD
Data: 2023-09-26, rozmiar: 2 MB