4 grudnia 2023

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli pn. „SPRAWIEDLIWI z MARKOWEJ”

8 września 2023 r. został ogłoszony konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej Wpisuje się on w obchody związane z beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom, która miała miejsce 10 września 2023 r.

Konkurs był przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

W dniach 23-27 listopada br. Komisja Wojewódzka Konkursu zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu Konkursu wyłoniła trzy najlepsze projekty przygotowane przez nauczycieli z Małopolski, które wezmą udział w kolejnym etapie Konkursu.

 Finaliści w Małopolsce to:

  1. Projekt pt. „W imię wartości… Historia Rodziny Ulmów” 65 pkt

Autor: Dorota Fryc-Piętak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

  1. Projekt pt. Rodzina Ulmów. Sprawiedliwi wśród narodów świata.” 62 pkt

Autor: dr Renata Chrzanowska – Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

  1. Projekt pt. „Sprawiedliwi z Markowej. (Nie)zwykli bohaterowie” 60 pkt

Autor: Ewa Klimczyk  – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

 

Gratulujemy zakwalifikowanym do finału i życzymy zwycięstwa!

Wszystkim nauczycielom, którzy nadesłali swoje projekty dziękujemy za zaangażowanie i zajmujące scenariusze lekcji.