12 lutego 2021

„Złote Szkoły NBP” – ogólnopolski program edukacyjny dla szkół

Złote Szkoły NBPNarodowy Bank Polski rozpoczął nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół pod nazwą „Złote Szkoły NBP”, którego adresatami są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Ideą pierwszej edycji „Złotych Szkół NBP” jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Stąd mottem tegorocznej edycji jest hasło „Giganci finansów osobistych”.

Szeroko o Programie informowaliśmy już na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, gdzie można także znaleźć linki do filmów promocyjnych zamieszczonych na YouTube oraz jego regulamin i plakat.

Aktualności i szczegóły dotyczące zasad programu są dostępne na stronie www.nbp.pl/edukacja w zakładce: Złote Szkoły.

Przypominamy, że rejestracja do programu jest prowadzona w trybie ciągłym.

Pierwsza edycja programu rozpoczęła się 18 stycznia 2021 r. Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wykonują zadania I edycji programu i wysyłają do NBP relację z ich realizacji w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Wszystkie zadania I edycji mogą być zrealizowane w szkole lub w razie nauki zdalnej – w formie online, a opisy dokumentujące ich wykonanie należy przesłać za pośrednictwem platformy elektronicznej Złotych Szkół NBP.

Zamysłem NBP jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP, które będą liderami w dziedzinie upowszechniania wiedzy o finansach.