Październik 2017

31 października 2017

XXIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka Bez Granic”

Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych, trzecich klas dotychczasowych gimnazjów oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIX Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka Bez Granic”. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mbg.uz.zgora.pl/   Załączniki Informacja_Terminarz Data: 2017-10-31, […]

30 października 2017

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii – informacja dot. Konferencji Regionalnej „Kompetentnie o energii jądrowej w szkołach”

Konferencja przeprowadzona będzie w czterech jednodniowych edycjach, w każdej uczestniczyć będą po dwa województwa: pomorskie i warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i wielkopolskie, małopolskie i śląskie. Ogółem w konferencji udział weźmie łącznie maksymalnie 480 nauczycieli, doradców metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli kuratoriów oświaty i samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych z ośmiu w/w […]

25 października 2017

Święto Szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie – debata „Nowe wyzwania edukacji zawodowej w kontekście rozwoju technologii 4.0”

W Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie obchodzono Święto Szkoły pod hasłem „Moja Szkoła – Mój Zawód – Moja Przyszłość” – Festiwal zawodów przyszłości branży technicznej z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.