Listopad 2017

30 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922″ – kategoria projekt edukacyjny”

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz oddziałów zasadniczych szkół zawodowych Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922” – kategoria: projekt edukacyjny. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na […]

30 listopada 2017

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Kraków, dnia 30 listopada 2017 r. Szanowni Państwo, Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne                  Nawiązując do „Ogłoszenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 czerwca 2017 roku” (w załączeniu poniżej) w sprawie konkursu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły […]

30 listopada 2017

Sprawozdania z realizacji programu „Bezpieczna+” w roku 2017

                                                                                                                              Kraków, dnia 30 listopada 2017 r.   Szanowni Państwo, Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne   Przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na realizację Rządowego programu „Bezpieczna+”. W celu dokonania rozliczenia należy wypełnić dwa załączone poniżej wzory sprawozdań (załącznik nr 1 i załącznik nr 2). W załączniku […]

30 listopada 2017

Informacja o Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych informuje o możliwości skorzystania z różnych form bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oaz świadczeń finansowych i pomocy materialnej udzielanej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie. Ośrodek udziela pomocy i różnych form świadczeń działając na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym nie ma kryterium dochodowości ani rejonizacji. Celem jest wsparcie […]

30 listopada 2017

XVIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi – Owady”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach oraz Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici zapraszają szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi, przedszkola, fundacje osób niepełnosprawnych, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice środowiskowe do udziału w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Na ratunek ziemi – Owady”. Celem konkursu jest propagowanie […]

30 listopada 2017

X Konkurs Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch”

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Tarnów zaprasza uczniów wszystkich typów szkół do udziału w X Konkursie Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch”. Głównymi organizatorami konkursu są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie. Ponadto partnerem przedsięwzięcia jest PWSZ w Tarnowie oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. […]