Październik 5, 2017

5 października 2017

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2017/2018

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalego Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu Olimpiady zawodowe Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym

5 października 2017

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

Dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – przygotowany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz rodziców.