Luty 8, 2018

8 lutego 2018

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2018

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2018 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]