Styczeń 2018

30 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim

30 stycznia 2018

XXII Ogólnopolski i XXXVI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej “LIPA 2018”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w  XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników – 7 września 2018 r. Finał […]

30 stycznia 2018

Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Odżywiaj się zdrowo” w ramach V edycji projektu „Czysta Małopolska”

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin nadsyłania prac w konkursie plastycznym dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Odżywiaj się zdrowo” w obrębie V edycji projektu „Czysta Małopolska”.

30 stycznia 2018

V edycja Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf “Nil”” – Komunikat organizacyjny nr 2

W dniu 29 stycznia 2018 r. odbył się etap szkolny V edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf „Nil””. W załączeniu, zgodnie z Regulaminem, zostały zamieszczone zadania i schematy oceniania dla poszczególnych typów szkół.

30 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Dzieci Pahiatua”

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Miechowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Dzieci Pahiatua”. Konkurs dotyczy losu 733 polskich dzieci, które trafiły do Pahiatua w Nowej Zelandii. Celem Konkursu jest poznanie okrutnego losu, jaki spotkał setki tysięcy polskich dzieci podczas II wojny światowej na zsyłkach do przymusowej pracy w Sowieckiej […]

26 stycznia 2018

X Ogólnopolski Konkurs na projekt historyczny pt. “Póki nie jest za późno”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w X Ogólnopolski Konkurs na projekt historyczny pt. “Póki nie jest za późno”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenie udziału do 31 marca 2018 r. Szczegółowe informacje