Styczeń 2018

30 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim

30 stycznia 2018

XXII Ogólnopolski i XXXVI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej “LIPA 2018”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w  XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników – 7 września 2018 r. Finał […]

25 stycznia 2018

Dystrybucja materiałów promocyjnych przez dzielnicowych w szkołach podstawowych

Nawiązując do pisma Komendanta Głównego Policji z dnia 9 czerwca 2017 r. nr EP-2112/2017, dotyczącego zacieśniania współpracy na linii dzielnicowy – przedstawiciele placówek oświatowych, informujemy, że jest realizowana dystrybucja materiałów promocyjnych przez dzielnicowych w szkołach podstawowych, m.in. dotyczących programów: „Dzielnicowy bliżej nas”, „Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

19 stycznia 2018

100. rocznica urodzin Heleny Marusarzówny – Patronki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem świętowała 100-lecie urodzin Patronki – Heleny Marusarzówny – góralki, narciarki, mistrzyni Polski, żołnierza AK, kurierki podczas II wojny światowej.

19 stycznia 2018

16. „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji Krakowie już po raz szesnasty zorganizował „Styczniowe spotkania gimnazjalistów”. Dwadzieścia sześć szkół technicznych zaprezentowało swój dorobek oraz ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/ 2019. Stoiska wystawców obejrzało około 1700 uczestników.