13 lutego, 2020

13 lutego 2020

„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa małopolskiego   Szanowni Państwo, Mając na względnie troskę o zapewnienie jak najpełniejszego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zachęcam Państwa Dyrektorów do podjęcia działań, które upowszechnią wśród uczniów zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uzyskiwanie „Karty rowerowej” jako pierwszego dokumentu stwierdzającego przygotowanie do udziału w ruchu drogowym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego […]