Marzec 2020

26 marca 2020

Realizacja kompetencji rad pedagogicznych

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizacja kompetencji rad pedagogicznych powinna odbywać się zgodnie z § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

25 marca 2020

Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Minister Edukacji Narodowej rozesłał przez System Informacji Oświatowej poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół”. Proszę o udostępnienie poradnika nauczycielom. Poradnik można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol

23 marca 2020

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

20 marca 2020

Kampania edukacyjna i szkolenie dla nauczycieli o FASD pod hasłem ”Ani kropelki! Profilaktyka FASD”

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych to poważny problem społeczny wymagający nieustannej aktywności profilaktycznej, której efekty wychowawcze staną się postawami dzieci i młodzieży. To przekonanie przyświeca Fundacji ad vocem, która realizuje kampanię edukacyjną o FASD pod hasłem ”Ani kropelki! Profilaktyka FASD”.