23 maja, 2022

23 maja 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022r. z terenu województwa małopolskiego

23 maja 2022

Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny.

Propagując treści z zakresu kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcam Państwa do upowszechniania wśród uczniów i nauczycieli informacji o Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, a także Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym