27 maja, 2022

27 maja 2022

Oświadczenia lustracyjne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Oświadczenia lustracyjne (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2)   II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz; Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, […]

27 maja 2022

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz; Delegatura Kuratorium Oświaty w […]

27 maja 2022

Wycieczki i wyjazdy zagraniczne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: a. Wycieczki organizowane za granicą Karta wycieczki – formularz nr 1 Dyrektor szkoły nie przekazuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty listy uczniów biorących udział w wycieczce – § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu  organizowania przez publiczne przedszkola, […]