15 czerwca, 2022

15 czerwca 2022

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z podziałem na lata 2023 – 2026

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozowania na lata 2023 – 2026 Tabela z podziałem na lata 2023 – 2026 (załącznik do edycji)