7 listopada, 2022

7 listopada 2022

Wojskowa Gra Terenowa

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie jest współorganizatorem przedsięwzięcia inicjowanego przez Ministra Obrony Narodowej kierowanego do uczniów oraz ich rodzin pod nazwą „Wojskowa Gra Terenowa”.