19 maja, 2023

19 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku

Do pobrania: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku Zał. nr 1 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert Zał. nr 2 do Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert