27 listopada 2023

XVI Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych

Organizacja prezentacji to kolejny krok Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie w zakresie utrzymania pozytywnych relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ta cykliczna impreza organizowana jest w celu utworzenia platformy informacyjnej umożliwiającej realizację aspiracji edukacyjnych młodzieży ze szkół podstawowych, a rynkowi usług edukacyjnych z dzielnicy Nowa Huta, ułatwienia prezentacji swojej oferty i dorobku w należytej oprawie.

Projekt przyjął formę targów edukacyjnych, podczas których wystawcami są licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe, centra doskonalenia zawodowego oraz placówki i organizacje wspierające pracę szkoły w dzielnicy. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie – gospodarz targów, udostępnia wystawcom możliwość zaprezentowania się w postaci niekonwencjonalnej, ciekawej i inspirującej do dokonania właściwego wyboru dalszego kształcenia przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy to, że z roku na rok bierze w nim udział coraz to liczniejsza grupa uczniów z Krakowa i okolic.

W programie XVI Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych w dniu 8 lutego 2024 r., między innymi:

  • 10.00 uroczyste otwarcie;
  • 08-14.00 prezentacje oferty edukacyjnej nowohuckich szkół ponadpodstawowych;
  • 08-14.00 prezentacje dorobku edukacyjnego Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie;
  • 08-14.00 zwiedzanie szkoły.

Uczestnictwo w targach szkoły podstawowe zgłaszają do sekretariatu głównego Pani Małgorzaty Wargulec pod numerem 12 644 22 59 lub drogą elektroniczną: sekretariat@zse-2.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia dostępne są na stronie internetowej szkoły pod adresem: https://zse-2.krakow.pl

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-11-27, rozmiar: 17 KB
Harmonogram
Data: 2023-11-27, rozmiar: 13 KB
Program
Data: 2023-11-27, rozmiar: 14 KB